Medicinrådet har nu færdiggjort sin vurdering af det nye lægemiddel Crysvita og har truffet afgørelse. Konklusionen er, at Medicinrådet anbefaler Crysvita (Burosumab) som mulig standardbehandling til X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst med RSS-score på minimum 2.

Patientforeningen anbefaler, at man kontakter barnets/den unges læge med henblik på at igangsætte en vurdering af, om den medicinske behandling skal ændres.

Selvom behandlingen ikke bliver tilgængelig for alle børn og unge med XLH, glæder patientforeningen sig over, at Crysvita nu bliver mulig standard behandling for børn og unge med den sværeste grad af XLH målt på en Rickets Severity Score (RSS) på minimum 2.

Læs Medicinrådets nyhed om anbefalingen her
Læs anbefalingen fra Medicinrådet her
Læs Medicinrådets nyhed og udtalelser om anbefalingen her